Общинска администрация

Габрово

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски социален фонд.

Начало

Добре дошли в нашия портал предоставящ навременна информация, достъп до електронни услуги и начини за електронна комуникация.